In memoriam

Wolter Willemsen

Utrecht 12 december 1953 - 18 juni 2018

Wolter was wiskundige en studeerde piano bij Hans de Graaf en Tom Bollen. Bij Udo Reinemann en Meinard Kraak ontwikkelde hij zich tot een veelgevraagd begeleider van zangers. Ook verleende hij zijn medewerking aan radio, tv en cd opnames.

Zijn fijnzinnige spel en zijn absolute gevoel voor tempi maakte zowel indruk op publiek als op organisatoren.

Wolter was zeer nauw betrokken bij OperaUtrecht, hij had een grote inbreng en we genoten van zijn vriendschap en de muzikale klik.


Je kan nog genieten van zijn humor op quora waar hij altijd genadeloos afrekende met aannames en zelfingenomenheid.

Tussen vragen als: "earth is flat", "black hole" en "In triangle ABC, AB=15.2, and BC=25.9. What is the angle of A?"

"Could somebody provide me an example of bad classical composition?"

antwoordt Wolter:


1 What do you need bad pieces of music for ? Search for good ones instead.

If you really, really, want a bad piece, you can hire me. $1 per note.


2 What do you need "experts" for, to tell you what's good or bad ? Listen yourself !


3 Almost all answers I read come up with Beethoven's "Wellington's Victory". But, as the master himself replied to a critical colleague: "My shit smells better than your finest work will ever sound". And so it was , of course!